Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...
12012

12012

  • Tên thật: 12012
  • Ngày sinh: 2003
  • Quốc gia: Japan

- Là band nhạc rock thành lập với 5 thành viên Wataru Miyawaki, Hiroaki Sakai, Yūsuke Suga, Tomoyuki Enya,

Tōru Kawauchi


Loading...