Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Symphony No. 30 In D Major, K. 186b/202: II. Andantino Con Moto - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 0
 • 2. Symphony No. 24 In B-Flat Major, K. 173da/182: I. Allegro Spiritoso - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 1
 • 3. Symphony No. 31 In D Major, K. 300a/297 Paris: I. Allegro Assai - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 2
 • 4. Symphony No. 25 In G Minor, K. 173db/183: I. Allegro Con Brio - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 3
 • 5. Symphony No. 24 In B-Flat Major, K. 173da/182: II. Andantino Grazioso - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 4
 • 6. Symphony No. 25 In G Minor, K. 173db/183: IV. Allegro - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 5
 • 7. Symphony No. 31 In D Major, K. 300a/297 Paris: III. Allegro - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 6
 • 8. Symphony No. 24 In B-Flat Major, K. 173da/182: III. Allegro - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 7
 • 9. Symphony No. 25 In G Minor, K. 173db/183: II. Andante - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 8
 • 10. Symphony No. 30 In D Major, K. 186b/202: IV. Presto - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 9
 • 11. Symphony No. 30 In D Major, K. 186b/202: III. Menuetto - Trio - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 10
 • 12. ymphony No. 25 In G Minor, K. 173db/183: III. Minuetto - Trio - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 11
 • 13. Symphony No. 30 In D Major, K. 186b/202: I. Molto Allegro - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 12
 • 14. Symphony No. 31 In D Major, K. 300a/297 Paris: II. Andante - Trevor Pinnock ft. The English Concert
 • 13

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan