Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Sonata No.2 In A Minor, BWV 1003: Andante - Jascha Heifetz
 • 0
 • 2. Sonata No.1 In G Minor, BWV 1001: Fugue: Allegro - Jascha Heifetz
 • 1
 • 3. Sonata No.2 In A Minor, BWV 1003: Fugue - Jascha Heifetz
 • 2
 • 4. Sonata No.3 In C, BWV 1005: Fugue: Alla Breve - Jascha Heifetz
 • 3
 • 5. Sonata No.3 In C, BWV 1005: Allegro Assai - Jascha Heifetz
 • 4
 • 6. Sonata No.2 In A Minor, BWV 1003: Allegro - Jascha Heifetz
 • 5
 • 7. Sonata No.1 In G Minor, BWV 1001: Presto - Jascha Heifetz
 • 6
 • 8. Sonata No.1 In G Minor, BWV 1001: Adagio - Jascha Heifetz
 • 7
 • 9. Sonata No.3 In C, BWV 1005: Largo - Jascha Heifetz
 • 8
 • 10. Sonata No.2 In A Minor, BWV 1003: Grave - Jascha Heifetz
 • 9
 • 11. Sonata No.3 In C, BWV 1005: Adagio - Jascha Heifetz
 • 10
 • 12. Sonata No.1 In G Minor, BWV 1001: Siciliano - Jascha Heifetz
 • 11

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan