Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Fantasy In C Major, Op.17 (2002 Digital Remaster): III. Langsam Getragen - Durchweg Leise Zu Halten - Sviatoslav Richter
 • 0
 • 2. Fantasia In C Major, D.760 Wandererfantasie (1998 Digital Remaster): I. Allegro Con Fuoco Ma Non Tro - Sviatoslav Richter
 • 1
 • 3. Fantasia In C Major, D.760 Wandererfantasie (1998 Digital Remaster): II. Adagio - Sviatoslav Richter
 • 2
 • 4. Fantasy In C Major, Op.17 (2002 Digital Remaster): I. Durchaus Phantastisch Und Leidenschaftlich Vor - Sviatoslav Richter
 • 3
 • 5. Fantasia In C Major, D.760 Wandererfantasie (1998 Digital Remaster): IV. Allegro - Sviatoslav Richter
 • 4
 • 6. Piano Sonata No. 13 In A, D.664 (1992 Digital Remaster): Andante - Sviatoslav Richter
 • 5
 • 7. Piano Sonata No. 13 In A, D.664 (1992 Digital Remaster): Allegro Moderato - Sviatoslav Richter
 • 6
 • 8. Fantasy In C Major, Op.17 (2002 Digital Remaster): II. Mässig - Durchaus Energisch - Sviatoslav Richter
 • 7
 • 9. Piano Sonata No. 13 In A, D.664 (1992 Digital Remaster): Allegro - Sviatoslav Richter
 • 8
 • 10. Fantasia In C Major, D.760 Wandererfantasie (1998 Digital Remaster): III. Presto - Sviatoslav Richter
 • 9
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan