Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 5 In F With Trio In A Flat - Paolo Bordoni
 • 0
 • 2. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 3 In E With Trio In A - Paolo Bordoni
 • 1
 • 3. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 9 In C - Paolo Bordoni
 • 2
 • 4. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 7 In B Minor - Paolo Bordoni
 • 3
 • 5. Waltz For Piano In A Flat Major, D. 978 - Paolo Bordoni
 • 4
 • 6. Waltz For Piano In G Major, D. 979 - Paolo Bordoni
 • 5
 • 7. Waltzes (2) For Piano, D. 980 - No. 2 In B Minor - Paolo Bordoni
 • 6
 • 8. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 8 In G - Paolo Bordoni
 • 7
 • 9. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 4 In A - Paolo Bordoni
 • 8
 • 10. Waltzes (2) For Piano, D. 980 - No. 1 In G - Paolo Bordoni
 • 9
 • 11. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 6 In D - Paolo Bordoni
 • 10
 • 12. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 10 In F - Paolo Bordoni
 • 11
 • 13. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 2 In A - Paolo Bordoni
 • 12
 • 14. Waltzes For Piano (Letzte Walzer), D. 146 (Op. Posth. 127) - No. 1 In D - Paolo Bordoni
 • 13

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan