Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 5 In E Flat, Bwv 776 - Janine Jansen
 • 0
 • 2. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 7 In E Minor, Bwv 778 - Janine Jansen
 • 1
 • 3. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 8 In F, Bwv 779 - Janine Jansen
 • 2
 • 4. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 1 In C, Bwv 772 - Janine Jansen
 • 3
 • 5. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 11 In G Minor, Bwv 782 - Janine Jansen
 • 4
 • 6. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 13 In A Minor, Bwv 784 - Janine Jansen
 • 5
 • 7. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 4 In D Minor, Bwv 775 - Janine Jansen
 • 6
 • 8. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 15 In B Minor, Bwv 786 - Janine Jansen
 • 7
 • 9. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 14 In B Flat, Bwv 785 - Janine Jansen
 • 8
 • 10. 15 Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 6 In E, Bwv 777 - Janine Jansen
 • 9
 • 11. 15 Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 9 In F Minor, Bwv 780 - Janine Jansen
 • 10
 • 12. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 10 In G, Bwv 781 - Janine Jansen
 • 11
 • 13. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 3 In D, Bwv 774 - Janine Jansen
 • 12
 • 14. Two-Part Inventions, Bwv 772/786 - No. 2 In C Minor, Bwv 773 - Janine Jansen
 • 13
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan