Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. 5 Stücke Im Volkston, Op.102 - 2. Langsam - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 0
 • 2. Sonata For Cello And Piano In D Minor - 1. Prologue (Lent) - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 1
 • 3. Sonata For Cello And Piano In D Minor - 3. Finale (Animé) - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 2
 • 4. Sonata For Arpeggione And Piano In A Minor, D.821 - 3. Allegretto - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 3
 • 5. 5 Stücke Im Volkston, Op.102 - 1. Vanitas Vanitatum (Mit Humor) - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 4
 • 6. 5 Stücke Im Volkston, Op.102 - 4. Nicht Zu Rasch - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 5
 • 7. 5 Stücke Im Volkston, Op.102 - 5. Stark Und Markiert - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 6
 • 8. Sonata For Arpeggione And Piano In A Minor, D.821 - 2. Adagio - Mstislav Rostropovich ft. Benjamin Britten
 • 7

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan