Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Zelenka - 'Hipocondrie' a 7 Concertanti A-dur ZWV 187 - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 0
 • 2. III. Capriccio_ Tempo di gavotta - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 1
 • 3. Zelenka - 'Simphonie' a 8 Concertanti a-moll ZWV 189_ I. (Satz 1_movement 1) - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 2
 • 4. III. Allegro - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 3
 • 5. II. Andante - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 4
 • 6. II. Allegro - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 5
 • 7. II. Largo - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 6
 • 8. Pisendel - Concerto D-dur_ I. Vivace - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 7
 • 9. Zelenka - Concerto a 8 Concertanti G-dur ZWV 186_ I. Allegro - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 8
 • 10. V. Menuet I & II - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 9
 • 11. IV. Aria da Capriccio_ Andante-Allegro-Andante-Allegro - Tiểu sử Freiburger Barockorchester
 • 10

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan