Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. 小方 / Xiao Fang / Tiểu Phương - Phương Đại Đồng
 • 0
 • 2. 危險世界 / Dangerous World / Thế Giới Nguy Hiểm - Phương Đại Đồng
 • 1
 • 3. Soundcheck - Phương Đại Đồng
 • 2
 • 4. 枫叶做的风铃 / Autumn Leaves / Tiếng Lá Phong Rơi - Phương Đại Đồng
 • 3
 • 5. 爱不来 / No Love / Tình Yêu Không Đến - Phương Đại Đồng
 • 4
 • 6. Lights Up - Phương Đại Đồng
 • 5
 • 7. Welcome - Phương Đại Đồng
 • 6
 • 8. 特别的人 / Te Bie De Ren / Người Đặc Biệt - Phương Đại Đồng
 • 7
 • 9. Peace - Phương Đại Đồng
 • 8
 • 10. 黑白灰 / Black, White And Grey / Đen, Trắng, Xám - Phương Đại Đồng
 • 9
 • 11. 巴黎 / Paris - Phương Đại Đồng
 • 10
 • 12. 桃花运 / Love Blossoms / Số Đào Hoa - Phương Đại Đồng
 • 11
 • 13. 天气先生 / Mr. Weather / Tiên Sinh Thời Tiết - Phương Đại Đồng
 • 12
 • 14. Weather Report - Phương Đại Đồng
 • 13
 • 15. 僵尸 / Zombie / Cương Thi - Phương Đại Đồng
 • 14
 • 16. Boarding - Phương Đại Đồng
 • 15
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan