Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. 急流勇退/ Ji Liu Yong Tui - Hứa Quán Kiệt
 • 0
 • 2. 往事/ Việc Xưa - Hứa Quán Kiệt
 • 1
 • 3. 心里日记/ Heart Diary - Hứa Quán Kiệt
 • 2
 • 4. 半斤八两/ Nửa Cân Tám Lạng - Hứa Quán Kiệt
 • 3
 • 5. 为你/ Vì Em - Hứa Quán Kiệt
 • 4
 • 6. 我爱你/ Anh Yêu Em - Hứa Quán Kiệt
 • 5
 • 7. 日本娃娃/ Japanese Dolls - Hứa Quán Kiệt
 • 6
 • 8. 亦算是緣份/ Yi Suan Shi Yuan Fen - Hứa Quán Kiệt
 • 7
 • 9. 做个自由人/ A Free Man - Hứa Quán Kiệt
 • 8
 • 10. 两个寂寞人/ Two Lonely People - Hứa Quán Kiệt
 • 9
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan