Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. 观音灵感歌/ Quán Âm Linh Cảm Ca - Various Artists
 • 0
 • 2. 般若波罗蜜多心经/ Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Various Artists
 • 1
 • 3. 偈语/ Khiết Ngữ - Various Artists
 • 2
 • 4. 南无大悲观世音菩萨圣赞/ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thánh Tán - Various Artists
 • 3
 • 5. 南无阿弥陀佛/ Nam Mô A Di Đà Phật - Various Artists
 • 4
 • 6. 一声佛号一声心/ Một Tiếng Phật Một Tiếng Lòng - Various Artists
 • 5
 • 7. 南无大势至菩萨/ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tất - Various Artists
 • 6
 • 8. 莲花观音/ Liên Hoa Quán Âm - Various Artists
 • 7
 • 9. 南无观世音菩萨/ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Various Artists
 • 8
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan