Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Cây Trúc Xinh (A beutiful bamboo tree) - Various Artists
 • 0
 • 2. Sỏn Đông Lử Hưỡng Mã - Trạng Nguyên Hành Lễ - Mẫu Tam Tử (3 cai luong songs) - Various Artists
 • 1
 • 3. Vọng Cổ (Best-beloved melody in tai tu 'amateur music') - Various Artists
 • 2
 • 4. Xañg Xê - Vọng Cổ (Improvisation on tai tu 'amateur music') - Various Artists
 • 3
 • 5. Liễu Xuân Nương (Improvisation on a cai luong melody) - Various Artists
 • 4
 • 6. Liêu Duong Hoàng Thiên Khúc (joyful fantasy on Quang) - Various Artists
 • 5
 • 7. Dinh Lan - Tân Phong (2 contrasting pieces combined) - Various Artists
 • 6
 • 8. Nam Xuân - Nam Ai - Nam Đảo (Improvisation on 3 scales) - Various Artists
 • 7
 • 9. Lý Con Trăng (Lý Tu Dai) è Vọng Cổ (Mekong folk melody) è Vong Cõ - Various Artists
 • 8
 • 10. Luru Thúy Truòng (6 Bac pieces of Bac air) - Various Artists
 • 9
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan