Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Guitar Music For Meditation - Nhạc Không Lời
 • 0
 • 2. Raag Sitar Style - Various Artists
 • 1
 • 3. Sleep And Purify - Nhạc Không Lời
 • 2
 • 4. Yu Lin Dawn - Various Artists
 • 3
 • 5. Escape For Sleeping Newborn Baby - Nhạc Không Lời
 • 4
 • 6. Reduce Your Stress With Relaxing Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 5
 • 7. Sweet Dreams - Nhạc Không Lời
 • 6
 • 8. Seasons - Various Artists
 • 7
 • 9. Along The Road - Various Artists
 • 8
 • 10. Red Pavillion - Various Artists
 • 9
 • 11. Inspired By Nature - Various Artists
 • 10
 • 12. Angels - Healing Guitar Instrumental - Nhạc Không Lời
 • 11
 • 13. Breathe - Various Artists
 • 12
 • 14. Road To Oasis - Various Artists
 • 13
 • 15. Beautiful - Guitar Lullaby - Nhạc Không Lời
 • 14
 • 16. Driftin Away - New Age Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 15
 • 17. Pretty Woman - Acoustic Guitar - Nhạc Không Lời
 • 16
 • 18. Raag Malkauns - Various Artists
 • 17
 • 19. Manipura - Chakra Healing Guitar Song - Nhạc Không Lời
 • 18
 • 20. Our Love - Nhạc Không Lời
 • 19
 • 21. Night On The Lake - Nhạc Không Lời
 • 20
 • 22. Nostalgia For Sound Sleep And Deep Relaxation - Nhạc Không Lời
 • 21
 • 23. Whisper - Solo Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 22
 • 24. You Are Beautiful Romantic Instrumental Music - Nhạc Không Lời
 • 23
 • 25. Gratitude - Acoustic Guitar - Nhạc Không Lời
 • 24
 • 26. Getaway For Baby Sleep - Nhạc Không Lời
 • 25
 • 27. Music For Relaxation Meditation And Holistic Health - Nhạc Không Lời
 • 26
 • 28. Under The Moon - Guitar Relaxation And Zen Meditation - Nhạc Không Lời
 • 27
 • 29. Lovely Sitara - Various Artists
 • 28
 • 30. Surrender - Various Artists
 • 29
 • 31. Spingtime - Various Artists
 • 30
 • 32. The River Flows For Deep Meditation And Reiki - Nhạc Không Lời
 • 31
 • 33. Karma Guitar - Meditation Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 32
 • 34. Serenity Raag - Various Artists
 • 33
 • 35. Imagine You And Me - Healing Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 34
 • 36. At East Raag - Various Artists
 • 35
 • 37. Love Story - Relaxing Jazz Guitar Music - Nhạc Không Lời
 • 36
 • 38. Serenity Song - Various Artists
 • 37
 • 39. The Joy Of Love - Nhạc Không Lời
 • 38
 • 40. Twilight - Music For Quiet Moments - Nhạc Không Lời
 • 39
 • 41. Full Moon Bay - Various Artists
 • 40
 • 42. Raag Yaman - Various Artists
 • 41
 • 43. Silver Moon For Yoga, Spa And Rest - Nhạc Không Lời
 • 42
 • 44. Breathe For Insomnia And Stress Relief - Nhạc Không Lời
 • 43
 • 45. First Love - Sentimental Guitar Music And Song - Nhạc Không Lời
 • 44
 • 46. When It Rains - For Inner Peace - Nhạc Không Lời
 • 45
 • 47. Escape - Various Artists
 • 46
 • 48. Serenity Healing Massage - Nhạc Không Lời
 • 47
 • 49. Temple Of Four Winds (Light Vocal) - Various Artists
 • 48
 • 50. Song Of Silk Road - Various Artists
 • 49
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan