Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. The Transference - John Ottman
 • 0
 • 2. Moira's Discovery / Apocalypse Awakes - John Ottman
 • 1
 • 3. Going Grey / Who The F Are You? - John Ottman
 • 2
 • 4. Contacting Eric / The Answer! - John Ottman
 • 3
 • 5. Great Hero / You Betray Me - John Ottman
 • 4
 • 6. You Can See - John Ottman
 • 5
 • 7. The Message / Some Kind Of Weapon - John Ottman
 • 6
 • 8. Eric's Rebirth - John Ottman
 • 7
 • 9. Eric's New Life - John Ottman
 • 8
 • 10. Shattered Life - John Ottman
 • 9
 • 11. Split Them Up! - John Ottman
 • 10
 • 12. Rest Young Child (Vocal Version) - John Ottman
 • 11
 • 13. Recruiting Psylocke - John Ottman
 • 12
 • 14. The Magneto Effect - John Ottman
 • 13
 • 15. You're X-Men / End Titles - John Ottman
 • 14
 • 16. Beethoven Havok - John Ottman
 • 15
 • 17. Like A Fire - John Ottman
 • 16
 • 18. Just A Dream - John Ottman
 • 17
 • 19. New Pyramid - John Ottman
 • 18
 • 20. Pyramid Collapse / Main Titles - John Ottman
 • 19
 • 21. Rebuilding / Cuffed / Goodbye Old Friend - John Ottman
 • 20
 • 22. What Beach - John Ottman
 • 21
 • 23. A Piece Of His Past - John Ottman
 • 22
 • 24. Apocalypse - John Ottman
 • 23
 • 25. Jet Memories - John Ottman
 • 24
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan