Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc

Loading...

Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Carry On - Norah Jones
 • 0
 • 2. Day Breaks - Norah Jones
 • 1
 • 3. Tragedy - Norah Jones
 • 2
 • 4. Burn - Norah Jones
 • 3
 • 5. Sleeping Wild - Norah Jones
 • 4
 • 6. Flipside - Norah Jones
 • 5
 • 7. Fleurette Africaine (African Flower) - Norah Jones
 • 6
 • 8. Carry On (Live) - Norah Jones
 • 7
 • 9. Flipside (Live) - Norah Jones
 • 8
 • 10. Don't Be Denied - Norah Jones
 • 9
 • 11. Once I Had A Laugh - Norah Jones
 • 10
 • 12. Peace - Norah Jones
 • 11
 • 13. And Then There Was You - Norah Jones
 • 12
 • 14. Don't Know Why (Live) - Norah Jones
 • 13
 • 15. It's A Wonderful Time For Love - Norah Jones
 • 14
 • 16. Peace (Live) - Norah Jones
 • 15
Loading...

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan