Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...

Đang hát... Ải Chi Lăng

Lượt nghe: 21

Lời bài hát

Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang trời Chi Lăng, Chi Lăng Bóng ai tranh hùng muôn đời. 1. Trời âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào ào. Rừng thông rên siết dường như khóc dưới luồng bão. Lời ai nỉ non theo mây ? Hồn ai thở than nơi này ? Lời gió hay lời reo ngàn quân sĩ đã chết ? Hồn gió hay hồn ai còn thương tiếc ? Trời lung lay, sấm vang, sét vang nổi lên ầm ầm. Đồi non, thung lũng đều long lở dưới hồi sấm. Lời ai? Phải chăng thần thánh ? Hồn ai? Phải chăng hùng anh. Vì nước tuốt gươm đột xông Làm cho rõ giống Tiên Rồng Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến. Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ quyết tiến ! Vì nước tuốt gươm xông pha. Lòng trung, cứu dân lầm than Đồng hát khúc anh hùng ca Bền gan kết tâm cường tráng Khuất Nam, bình Bắc, oai hùng luôn tiến Trống chiêng vang rền 2. Hồi chiêng khua thúc quân, tiếng loa thét lên long trời. Hùng binh say máu, gầm như sóng, cố tràn tới. Cờ Nam phất lên oai nghi. Nhà Nam vẻ vang một thì Triều Lý, binh hùng ta liều thân sống quyết chiến ! Đồng tiến tuôn giày lên tàn quân Tống. Thù muôn năm, Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên thùy. ngựa phi như sóng, vượt khe suối, lướt rừng núi. Ngờ đâu tiếng loa vừa báo Lê tướng chước thâm tài cao Đồng ứng phá tan giặc Minh Hùng anh, múa tít gươm linh ( Lập lại ) Hồi nhớ… vang rền.

Bình luận

Có thể bạn thích nghe