Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Grand Duo Concertant, Op. 85 In A Major: Adante Molto Sostenuto - James Galway
 • 0
 • 2. Grand Duo Concertant, Op. 85 In A Major: Scherzo - James Galway
 • 1
 • 3. Grand Duo Concertant, Op. 52 In A Major: Menuetto: Allegro Vivace - James Galway
 • 2
 • 4. Serenade: Allegro - James Galway
 • 3
 • 5. Serenade: Largo (Alla Siciliana) - James Galway
 • 4
 • 6. Grand Duo Concertant, Op. 85 In A Major: Allegro Maestoso - James Galway
 • 5
 • 7. La Ronde Des Lutins, Op. 25 - James Galway
 • 6
 • 8. Andante Con Variazioni In F Major - James Galway
 • 7
 • 9. Sonata Concertata: Adagio Assai Espressivo - James Galway
 • 8
 • 10. Sonata Concertata: Allegro Spiritoso - James Galway
 • 9
 • 11. Grand Duo Concertant, Op. 85 In A Major: Allegretto Espressivo - James Galway
 • 10
 • 12. Grand Duo Concertant, Op. 52 In A Major: Andante Sostenuto - James Galway
 • 11
 • 13. Serenade: Larghetto - James Galway
 • 12
 • 14. Serenade: Allegro Giusto - James Galway
 • 13
 • 15. Grand Duo Concertant, Op. 52 In A Major: Rondo Militare: Allegretto - James Galway
 • 14
 • 16. Sonata Concertata: Rondeau: Allegretto Con Brio: Scherzando - James Galway
 • 15

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan