Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Song Of Exile (Psalm 137, 1-6). Destruction Of The Temple And Diaspora, A.D. 70 - Jordi Savall
 • 0
 • 2. Zionida: Beautiful City, Delight Of The World, Judah Ha-Levy (1075-1141) - Jordi Savall
 • 1
 • 3. Instrumental Lament (Shofars) - Jordi Savall
 • 2
 • 4. The Dome Of The Rock – Ibn Battuta (1304-Ca.1377) - Jordi Savall
 • 3
 • 5. Crusaders'song: Pax In Nomine Domini (Marcabru (1100-1150) – 1st Crusade) - Jordi Savall
 • 4
 • 6. Pope Urban Ii, First Call To The Crusade, 1095 (Recited Text In French) - Jordi Savall
 • 5
 • 7. Crusaders'song: Chevalier, Mult Estes Guaritz, 1146 (Anonymous 12th Century – 2nd Crusade) - Jordi Savall
 • 6
 • 8. Planctus Pax In Nomine Domini (The Crusaders Lose Jerusalem To Saladin) - Jordi Savall
 • 7
 • 9. Conductus: O Totius Asie – Anonymous - Jordi Savall
 • 8
 • 10. Stavrotheotokia (Hymn To The Virgin At The Foot Of The Cross) - Jordi Savall
 • 9
 • 11. Fanfare "Pax In Nomine Domine" - Jordi Savall
 • 10

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan