Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Mystic Sand Dance / 神秘沙舞(From Silk Road Ii) 神秘沙舞 - Kitaro
 • 0
 • 2. Takla Makan Desert / 流沙 (From Silk Road Ii) - Kitaro
 • 1
 • 3. Silk Road Fantasy / 丝路幻想(From Silk Road) - Kitaro
 • 2
 • 4. Everlasting Road / 永远的路(From Silk Road) - Kitaro
 • 3
 • 5. Free Flight /飞翔 (From Tunhuang) - Kitaro
 • 4
 • 6. Mandala (From Mandala) 曼陀罗 - Kitaro
 • 5
 • 7. 丝绸之路 Silk Road (From Silk Road) - Kitaro
 • 6
 • 8. 天地创造神 Heavenly Father (From Silk Road) - Kitaro
 • 7
 • 9. Shimmering Horizon / 地平线 (From Oasis) - Kitaro
 • 8
 • 10. Silver Moon / 丝绸之路-黑水城的幻想 (From Silk Road Ii) - Kitaro
 • 9
 • 11. The Soong Sisters孙文与庆龄 Dr Sun & Ching-Ling (From Ost ) - Kitaro
 • 10
 • 12. Dance Of Sarasvati (From Mandala) 寻找他乡的故事 - Kitaro
 • 11
 • 13. Tunhuang / 敦煌随想(From Tunhuang) - Kitaro
 • 12
 • 14. Main Title - Kitaro
 • 13

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan